EYÜP'TE OSMANLI KÜTÜPHANELERİ

EYÜP'TE OSMANLI KÜTÜPHANELERİ
EYÜP'TE OSMANLI KÜTÜPHANELERİ
HÜSREV PAŞA KÜTÜPHANESİ
Osmanlı Devleti'nden Eyüp'te günümüze kalan tek kütüphanedir.Kurucusu Serasker,Kaptan-ı Derya,Sadrazam ve Mısır Valiliği yapmış olan Hüsrev Paşa,III.Selim,II.Mahmut ve I.Abdülmecid dönemlerinin ünlü bir devlet adamıdır.
Kütüphane deki eserlerin bir bölümü deniz etkisi ile oluşan
rutubet nedeni ile Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir.Kütüphane 1983 yılında kapanmış ve sonra restorasyona alınmıştır.
...
HASAN HÜSNÜ PAŞA KÜTÜPHANESİ
Osmanlı Devleti'nin Bahriye Nazırları'ndan(Deniz Bakanı) Hasan Hüsnü Paşa tarafından 1894 yılında yapılmıştır.Boyacı Sokak'taki bu mekan bir dönem sağlık merkezi olarak kullanıldı.Buradaki eserler Hüsrev Paşa Kütüphanesine gönderilmiştir.(1924) (*)
Nusret Karaca(Tarih Araştırmaları)