Korona Sonrası Nasıl Bir Dünya Bizi Bekliyor?

Korona virüsü herkesi ve tüm dünyayı ilgilendiren bir konu haline geldi. Pandeminin kısa ve uzun vadede öngörülen etkileri sadece sağlık alanında değil, küresel dünya düzeni, uluslararası ilişkiler, siyasi ve ekonomik açıdan büyük değişimlere yol açacağı aşikar. Bu süreçte dijital ortamlarda iletişim hızla yayılmış, adeta dünyada bütün sınırları ortadan kaldırmıştır.

Berlin-

Yunus Emre Entitüsü Berlin  Feyzullah Bahçi  yönetiminde  korona sürecinde çeşitli programlarla  çalışmalarını sürdürüyor.

Gazeteci Mustafa Ekşi moderötörlüğünde sunulan digital video söyleşi  canlı gerçekleştirildi.Mustafa Ekşi'nin sorduğu sorulara cevap veren ,sosyal ve siyaset bilimci Dr.Yaşar Aydın, korona sürecini uluslararası ilişkiler, siyasi ve iktisadi değişimler açısından ele aldı. Dr. Yaşar Aydın, Almanya ve Türkiye ilişkileri konusuna özellikle dikkat çekerek dünyada ve toplumda görülen bu olası değişimlerin bizim için ne anlama geldiğini anlatti.

uzun vadede öngörülen etkileri sadece sağlık alanında değil, küresel dünya düzeni, uluslararası ilişkiler, siyasi ve ekonomik açıdan büyük değişimlere yol açacağı aşikar. Bu süreçte dijital ortamlarda iletişim hızla yayılmış, adeta dünyada bütün sınırları ortadan kaldırmıştır.

Sorulan bazı sorular ;

Buna karşın korona ile artan uluslararası sınırlamalar ve kısıtlamalar küreselleşmeyi yavaşlatıyor mu?

Korona sürecinde dijital ortamın sağladığı özgürlük alanı genişlerken ulusal düzlemde milliyetçilik ve milliyetçi popülist ve radikal sağ yükseliyor mu?

Korona, uluslararası ilişkilerde güç dengelerinin değişmesini nasıl etkileyecek? Türkiye-Almanya ilişkileri açısından ne gibi etkiler bırakacak?

Kaynak:Yunus Emre Enstitüsü Berlin

EkşiHaber