Almanya'da Görev Yapmış Büyükelçiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin Tiergarten Caddesi ile Hildebrand Caddesinin kesiştiği köşede bulunan, 1918 yılında Osmanlı Devleti tarafından satın alınan ve Osmanlı Devleti'nin son zamanına kadar kullanılan Büyükelçilik binası, 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru bombardıman sonucu yıkılmıştır. Cumhuriyetin kurulmasını müteakip 1929-1944 yılları arasında Berlin'de görev yapan Büyükelçilerimiz de keza bu binamızda görev yapmışlardır.Batı Almanya'nın kurulmasıyla Büyükelçiliğimiz 1950'de Bonn'da faaliyete geçmiştir. 1950 -1999 yılları arasında Bonn'daki binamızda faaliyet gösteren Büyükelçiliğimiz, 1999 yılında Berlin'e taşınmıştır.Berlin’de Tiergarten Caddesi ile Hildebrand Caddesinin kesiştiği köşede bulunan arsa üzerinde Kançılarya olarak kullanılmak üzere modern bir yapı kompleksinin yapımını teminen çalışmalar sürdürülmektedir.

1. Osmanlı İmparatorluğu Berlin Büyükelçileri

Osmanlı İmparatorluğu Berlin Büyükelçileri
Berlin Büyükelçiliği
Büyükelçi Görev Başlangıcı Görev Bitişi
Ahmet Resmi Efendi 2 Kasım 1763 20 Nisan 1764
Asım Said Efendi 21 Şubat 1791 27 Aralık 1791
Ali Aziz Efendi 15 Haziran 1797 29 Ekim 1798
Mehmet Esad Efendi 1 Haziran 1800 28 Nisan 1804
Jak Agriopulo Efendi 9 Ekim 1804
Kamil Paşa 13 Mayıs 1838 6 Ağustos 1839
Rahmi Efendi 28 Ağustos 1839
Mehmet Nuri Efendi 1 Eylül 1839
Şarl Davut Efendi 1 Ocak 1840 1 Ocak 1843
Mehmet Talat Efendi 16 Nisan 1843 1 Ocak 1845
Şevket Bey 1 Kasım 1845 3 Aralık 1846
Mustafa Sami Efendi 29 Mart 1847 29 Mayıs 1848
Karabet Artin Davutoğlu Bey 3 Mayıs 1848
Konstantin Karaca Bey 14 Ocak 1851
Ali Rıza Efendi 1 Ocak 1852 1 Ocak 1854
Kemal Paşa 12 Eylül 1854 1 Ağustos 1857
İhsan Bey 29 Ekim 1857 31 Aralık 1857
Yanko Aristaki Efendi 18 Kasım 1858
Alexandr Karatodori Efendi 1 Ocak 1865
Edhem Paşa 11 Mayıs 1876 1 Ocak 1877
Sadullah Paşa 4 Temmuz 1877 4 Nisan 1883
Said Paşa 11 Nisan 1883 3 Ekim 1885
Tevfik Paşa 12 Aralık 1885 9 Kasım 1895
Rıfat Bey 10 Kasım 1895 3 Şubat 1896
Galib Bey 4 Şubat 1896 26 Kasım 1897
Tevfik Paşa 30 Kasım 1897
Morel Bey 9 Mart 1898 10 Ağustos 1905
Ali İhsan Bey 1 Ocak 1906 31 Ekim 1908
Tevfik Paşa 12 Eylül 1908 25 Eylül 1908
Osman Nizami Paşa 16 Ekim 1908 23 Nisan 1913
Mahmud Hayret Paşa 28 Nisan 1913 9 Nisan 1915
İbrahim Hakkı Paşa 1 Ağustos 1915 28 Temmuz 1918
Mehmed Rifat Paşa 27 Ağustos 1918 8 Mayıs 1919
Edhem Bey 8 Mayıs 1919 20 Şubat 1920

2. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçileri

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçileri
Berlin Büyükelçiliği
Kemalettin Sami Gökçen 29 Eylül 1929 15 Nisan 1934
Mehmet Hamdi Arpağ 12 Mayıs 1934 31 Temmuz 1939
Hüsrev Gerede 5 Eylül 1939 27 Temmuz 1942
Mustafa Saffet Arıkan 1 Ağustos 1942 17 Mart 1944
Nizamettin Ayaşlı 6 Mart 1950 21 Eylül 1952
Suad Hayri Ürgüplü 29 Ekim 1952 26 Eylül 1955
Seyfullah Esin 27 Aralık 1955 14 Haziran 1957
Settar İksel 19 Haziran 1957 1 Ekim 1961
Mehmet Baydur 1 Kasım 1961 9 Nisan 1964
Ziya Müezzinoğlu 25 Ağustos 1964 2 Aralık 1966
Oğuz Gökmen 3 Aralık 1966 22 Şubat 1972
Vahit Halefoğlu 25 Şubat 1972 12 Eylül 1982
Oktay İşcen 22 Kasım 1982 22 Ağustos 1988
Reşat Arım 31 Ağustos 1988 26 Kasım 1990
Onur Öymen 6 Aralık 1990 16 Haziran 1995
Volkan Vural 30 Haziran 1995 30 Nisan 1998
Tugay Uluçevik 30 Nisan 1998 15 Eylül 2000
Osman Korutürk 18 Eylül 2000 6 Eylül 2003
Mehmet Ali İrtemçelik 16 Ekim 2003 18 Mart 2008
Ali Ahmet Acet 1 Nisan 2008 31 Aralık 2011
Hüseyin Avni Karslıoğlu 15 Ocak 2012 31 Ekim 2016
Ali Kemal Aydın 15 Kasım 2016 Görevde

3. Korgeneral Kemalettin Sami Gökçen Büyükelçi 29.9.1929-15.4.1934

Korgeneral Kemalettin Sami Gökçen Büyükelçi 29.9.1929-15.4.1934
Kemalettin Sami Gökçen

Kemalettin Sami Gökçen (1884, Sinop - 15 Nisan 1934, Berlin), Türk asker, diplomat ve siyasetçi.

1905 yılında Mühendishane-i Berri-i Hümayun'u ve 1908 yılında Harp Akademisi'ni Yüzbaşı rütbesiyle bitirdikten sonra 4. Ordu emrine verildi. 1911 yılındaki Trablusgarp Savaşı sırasında Yanya'ya gitti. Harp Okulu'nda öğretmenlik yaptı. 1915 yılında Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin öğretmeni olarak onunla birlikte Avrupa'ya gitti. Ordunun çeşitli birimlerinde kurmay başkanlığı ve 1918 yılında 9. Ordu Menzil Müfettişliği yaptı. İstanbul'un İşgali sonrası 5 Aralık 1920 tarihinde Anadolu'ya geçerek Türk Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Ankara Komutanlığı'na ve daha sonra 1. Tümen Komutanlığı'na getirildi. 31 Mart 1921 tarihinde Albay rütbesiyle II. İnönü Muharebesi'ne ve Sakarya Meydan Muharebesi sonrası 4. Kolordu Komutanı olarak Büyük Taarruz'a katıldı. 31 Ağustos 1922 tarihinde Mirliva rütbesine terfi etti. Savaştaki başarıları dolayısıyla Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile ödüllendirildi.

23 Haziran 1923 tarihinde II. dönem TBMM Sinop Milletvekili seçildi. 16 Ağustos 1924 tarihinde Berlin Büyükelçiliği görevine atandı. 1926 yılında Ferik rütbesine terfi etti. 24 Eylül 1928 tarihinde askerlik görevinden emekli oldu. 1930-1933 yılları arasında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü. 15 Nisan 1934 tarihinde Berlin'de geçirdiği bir ameliyat sonrası öldü. Eyüp 16 Mart Şehitliği'ndeki mezarı 1988'de Ankara'daki Devlet Mezarlığı'na nakledildi.

Öldükten sonra ailesi "Gökçen" soyadını aldı.

4. Hamdi Arpağ Büyükelçi 12.5.1934-31.7.1939

Hamdi Arpağ Büyükelçi 12.5.1934-31.7.1939
Hamdi Arpağ

Mehmet Hamdi Arpağ, (1880, Kemah, Erzincan - 2 Haziran 1955), Türk siyasetçi.

Darülfünun Ulumu Tabiiye ve Hukuku Mektebiye mezunudur. Dâhiliye Vekâleti Asar ve Muhacirîn Umûm Müdürlüğü, Mübâdele Komisyon Üyeliği, Nâfıa Hey’et-i Tahririye Müdürlüğü, Nâfıa Müdür Yardımcılığı, Londra Konferansı Heyeti Dâhiliye Müşavirliği, Dava Vekilliği, TBMM II.Dönem Erzincan Milletvekilliği (Viyana Elçiliğine atandığından 26.10.1925 tarihinde istifa etmiştir.) ve Berlin Elçiliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.[1]

5. Hüsrev Gerede Büyükelçi 5.9.1939-27.7.1942

Hüsrev Gerede Büyükelçi 5.9.1939-27.7.1942
Hüsrev Gerede

Hüsrev Gerede (1884, Edirne - 20 Mart 1962, İstanbul), Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden olan Türk asker, siyasetçi ve diplomattır. Kurtuluş Savaşı sırasında iç isyanların bastırılmasında rol oynadı. Savaştan sonra Büyükelçi ve milletvekili olarak görev yaptı.

Rıdvanbeyoğlu ailesinden Ferik (Korgeneral) Mehmet Ali Paşa ile Mah-ı Nur Hanım'ın oğludur. 1908 yılında Mekteb-i Erkân-ı Harbiye'den Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 7. Fırka Kurmay Subaylığı, Atina Askerî Ataşeliği görevlerinde bulundu. I. Dünya Savaşı'nda Karargâh-ı Umumî'de 2. Haber Alma Şubesi Subaylığı, 1. Kafkas Kolordusu Kurmay Başkanlığı, 25. Kolordu Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı sırada yanındaki 18 kişiden biri olarak 19 Mayıs 1919'dan itibaren Mustafa Kemal Paşa'nın kurmay heyetinde istihbarat ve siyasi şube müdürlüğü yaptı. Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi'nin yazımında görev aldı. Erzurum ve Sivas Kongresi sırasında Heyet-i Temsiliye Başkâtipliği görevini yürüttü. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Trabzon milletvekili olarak bulundu. İstanbul'un işgali üzerine Ankara'ya geçti ve Trabzon milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına katıldı.

Gerede İsyanı'nda isyancılara esir düştüyse de halk ona hürmet gösterdi. Hüsrev Bey de Gerede halkının bu nezaketinden dolayı Atatürk'ten kendisine "GEREDE" soyadının verilmesini istedi.

Cumhuriyet döneminde askerlikten ayrılarak, Budapeşte, Sofya, Tahran, Tokyo, Berlin ve Rio de Janeiro Büyükelçiliklerinde bulundu. 1934 yılında Rıza Pehlevi'nin Ankara'ya gelmesini ve Türk-İran dostluğunu güçlendirilmesini sağladı. Tokyo Büyükelçiliği sırasında Ertuğrul Şehitliği'ndeki anıtı restore ettirdi.

II. Dönem Urfa Milletvekili seçildiyse de 7 Mayıs 1924 tarihinde Budapeşte Büyükelçisi olması nedeniyle istifa etti. Daha sonra yine V. Dönem Sivas Milletvekili seçildiyse de 6 Ocak 1936 tarihinde Tokyo Büyükelçisi olması nedeniyle istifa etti.

Diplomat Galip Kemali Bey'in kızı Lamia Hanım ile evlendi. Ali Faruk ve Mehmet Selçuk adlı iki oğlu oldu.

Gümüş Liyâkat ve İmtiyaz Madalyaları, Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahibidir.[1]

Japonya ve Almanya üzerine kitapları vardır. Atatürk ile ilgili anılarını yayımladı.

İstanbul, Teşvikiye'de, uzun yıllar yaşadığı caddeye Hüsrev Gerede anısına bir anıt dikildi.

6. Mustafa Saffet Arıkan Büyükelçi 1.8.1942-17.3.1944

Mustafa Saffet Arıkan Büyükelçi 1.8.1942-17.3.1944
Mustafa Saffet Arıkan

1907 yılında Harp Okulu'nu bitirdi. 1910 yılında da Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak çıktı. Askeri görevlerle Yemen ve Bağdat'ta bulundu. Çanakkale'de Kerevizdere savaşlarına katıldı. Binbaşılığa yükselince staj için Almanya'ya gönderildi. Dönüşte Bakü seferine katıldı. Sadrazam ve Harbiye Nazırı Ahmed İzzet Paşa'nın başyaverliğini yaptı. İstanbul'un işgali'ne kadar Birinci Ordu Müfettişliği kurmayında çalıştı. İşgalden (16 Mart 1920) hemen sonra İsmet Bey'le birlikte Anadolu'ya geçti. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Anzavur Ayaklanması'nın bastırılmasında önemli rol oynadı.

Mart 1921 tarihinde Mehmet Nuri Bey'le birlikte Almanya'ya silah alımına yollandı. Haziran 1921 tarihinde Garp Cephesi kurmay başkanlığına getirildi, aynı yıl sonlarında Moskova Ataşemiliterliği'ne atandı.

1923 yılında Ankara'ya döndü, kurmay albayken ordudan ayrıldı. Kocaeli'nden milletvekili oldu. 1947'ye değin Kocaeli (II. Dönem), Erzincan (III., IV.., V., VI., VIII. dönemler), Konya (VII. Dönem) milletvekilliği yaptı.

1925-1931 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel sekreterliği görevini yürüttü. Bu görevi sırasında CHP'nin tek parti iktidarı yerleşti, parti ile devletin özdeşleşmesinin temelleri güçlendi.

1935-1938 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1935 yılında gerçekleşen 4. Kurultayı'nda, devlet eliyle başlatılan planlı endüstrileşme hareketine koşut olarak, planlı köyleri kalkındırma hareketinin başlatılması kararlaştırılmıştı.[1] Bakanlığı sırasında bu hareket doğrultusunda köyler için bir eğitim sistemi geliştirdi; eğitmen uygulamasına geçildi ve daha sonra köy enstitülerine dönüştürülecek olan köy öğretmen okulları kuruldu.[2] İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesinden 1,5 ay sonra, yeni kurulan Celâl Bayar kabinesinde yine Millî Eğitim Bakanı olmasına rağmen sağlık nedenlerinden dolayı bakanlıktan ayrıldı. 1940 yılında Köy Enstitüleri Kanunu'nun çıkartılmasında öncülük etti.

1940-1941 yılları arasında Millî Savunma Bakanlığı yaptı. 1942 yılında atandığı Berlin Büyükelçiliği'nde 1944 yılına kadar kaldı. Bu son görevi sırasında, Türkiye'nin tarafsızlık siyasetini uygulamak için çaba gösterdi.

7. Nizamettin Ayaşlı (BONN) Büyükelçi 6.3.1950-21.9.1952

Nizamettin Ayaşlı (BONN) Büyükelçi 6.3.1950-21.9.1952
Nizamettin Ayaşlı

Nizamettin Ayaşlı, Türk diplomat.

1931-1936 yılları arasında Etiyopya büyükelçiliği, 1938-1942 yılları arasında Cenevre başkonsolusluğu, 1942-1943 yılları arasında Suudi Arabistan, 1943-1946 yılları arasında İsveç, 1946-1949 yılları arasında Mısır, 1949-1950 yılları arasında Belçika, 1950-1952 yılları arasında Batı Almanya büyükelçilikleri görevlerinde bulunmuştur.

6 Mart 1950 günü, Bonn Müttefik Yüksek Kurulu'nda misyon şefi olarak atanmıştır. 24 Temmuz 1951 tarihinde TBMM, Almanya ile savaş halini bitirme kararını almıştır. Bu kararı takiben, her iki ülke arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmuştur. 16 Ağustos 1951 tarihinde cumhurbaşkanı Theodor Heuss'a güven mektubunu sunmuştur. Böylece iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci başlamıştır. 21 Eylül 1952 tarihinde Bonn'dan ayrılırken Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

8. Suad Hayri Ürgüplü (BONN) Büyükelçi 29.10.1952-26.9.1955

Suad Hayri Ürgüplü (BONN) Büyükelçi 29.10.1952-26.9.1955
Suad Hayri Ürgüplü

Galatasaray Lisesi'nden sonra 1926 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. Türkiye-Yunanistan 1924 Nüfus Mübadelesi mahkemelerinde çalıştı. Galatasaray Spor Kulübü'nde atletizm yaptı.

1929-1932 yılları arasında İstanbul Ticaret Mahkemesi yargıçlığında bulundu.

1939 ve 1943 yıllarında Kayseri Milletvekili seçildi. 2. Şükrü Saraçoğlu kabinesinde Gümrük ve Tekel Bakanı oldu.

1950 yılında tekrar TBMM'ye dõndü. 1952 yılına kadar Demokrat Parti Kayseri Milletvekilliği yaptı. Avrupa İstişari Meclisi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

1952 yılında TBMM'den ayrılarak Bonn Büyükelçiliğine getirildi. 1955 yılında Londra, 1959 yılında Washington, DC, 1960 yılında Madrid Büyükelçiliğine atandı.

1961 seçimlerine katılarak Adalet Partisi Kayseri Senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosu'nun ilk başkanı oldu. Bu görevi tamamladıktan sonra 1965 yılında İsmet İnönü'nün başbakanlıktan istifa ettiği 5 Şubat tarihinden 10 Ekim 1965 genel seçimleri sonrasına kadar Adalet Partisi'nin öncülüğündeki koalisyon hükumetinin başkanlığını yaptı. 1966 yılında kontenjan senatörü seçildi. 1972 yılına kadar bu görevde kaldı.

Nihat Erim hükümetinin 17 Nisan 1972 de istifasından sonra, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay yeni hükûmeti kurma görevini önce Suat Hayri Ürgüplü'ye verdi. Ancak daha sonra - büyük olasılıkla 12 Mart darbesini yapan komutanların, eski DP ve AP geçmişi nedeniyle uygun bulmamaları nedeniyle - Ürgüplü'nün kabinesini onaylamadı ve yeni hükûmeti kurma görevini Ferit Melen'e verdi.

26 Aralık 1981 tarihinde, 13 yıldır muzdarip olduğu kalp hastalığından dolayı öldü. Mezarı Edirnekapı Şehitliği'ndedir.

9. Seyfullah Esin (BONN) Büyükelçi 27.12.1955-14.6.1957

Seyfullah Esin (BONN) Büyükelçi 27.12.1955-14.6.1957
Seyfullah Esin

Seyfullah Esin (d. 1902, Selanik - ö. 15 Haziran 1982, İstanbul) Türk büyükelçi

Berlin Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. İsrail büyükelçiliği (1950-1952), Avusturya büyükelçiliği (1952-1954), SSCB büyükelçiliği (1954-1955), Batı Almanya büyükelçiliği (1955-1957), Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği (1957-1960), Mısır büyükelçiliği (1960-1961), Hindistan büyükelçiliği (1962-1965), İspanya büyükelçiliği (1965-1967) görevlerinde bulunmuş ve 1967 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. 1982 yılında kalp krizinden ölmüştür. Sanat tarihçisi Emel Esin'in eşi ve eski İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tek'in damadıdır. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

10. Settar İksel (BONN) Büyükelçi 19.6.1957-1.10.1961

Settar İksel (BONN) Büyükelçi 19.6.1957-1.10.1961
Settar İksel

Ali Abdüssettar İksel (ya da Settar İksel), (1908 İstanbul - 28 Mart 1985), Türk siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Osmanlı Bankası ve Anadolu Sigorta Şirketi Memurlukları, Muhtelit Hakem Mahkemeleri Kâtipliği, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Kâtipliği, Le Milliyet Gazetesi Mütercimliği, Belgrat Elçiliği 3. Kâtipliği, Tallinn Elçiliği 2. Kâtipliği, Kahire Elçiliği ve Paris Büyükelçiliği Müsteşarlıkları, Dışişleri Bakanlığı Ticaret Dairesi Umûm Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Umûmi Kâtip Muavinliği, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri, TBMM 2.(XIII) Dönem İzmir Milletvekilliği ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.[1]

11. Mehmet Baydur (BONN) Büyükelçi 1.11.1961-9.4.1964

Mehmet Baydur (BONN) Büyükelçi 1.11.1961-9.4.1964
Mehmet Baydur

Diplomat ve devlet adamı Mehmet Baydur 1918 yılında Sinop'ta doğdu. 1937 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1941 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Şube Bölümünü bitirdi. Mülkiye'den mezuniyetinden sonra Dışişleri Bakanlığına girdi. Kahire Elçiliği 2. Katipliği ile başlayan diplomasi hayatına, Washington Büyük Elçiliği Başkatipliği, Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı İktisadi ve Ticari İşler Dairesi Genel Müdürlüğü ile devam etti. Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu Üyeliği (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) ile Ticaret Bakanlığı yaptı. Daha sonra Batı Almanya'ya büyükelçi olarak atandı. Bir ara Yüce Divan'da yargılanıp beraat eden Baydur daha sonra sırayla Kanada'da, Avustralya'da, İsveç'te ve İspanya'da büyükelçilik görevlerinde bulundu. 1984 yılında emekli olup Ankara'ya dönen Mehmet Baydur, öğretim görevlisi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 5 yıl görev yaptı. Mehmet Baydur 25 Ocak 1993'te Ankara'da öldü.

12. Ziya Müezzinoğlu (BONN) Büyükelçi 25.8.1964-2.12.1966

Ziya Müezzinoğlu (BONN) Büyükelçi 25.8.1964-2.12.1966
Ziya Müezzinoğlu

Tüccar Sayit Ali Müezzinoğlu'nun oğludur. 1938 yılında Kayseri Lisesi'nden, 1942 yılında Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olmuştur. 3 Mart 1943 tarihinde Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanarak Maliye Teftiş Kurulu'na girmiş, 1946 yılında Maliye Müfettişi olmuştur. Maliye Müfettişliği sırasında 1951 yılında staj için bir yıl süreyle Federal Almanya'ya gönderilmiştir. Mart 1955'te Hazine Genel Müdürlüğü Müşavirliğine atanarak Maliye Müfettişliğinden ayrılmış, daha sonra Hazine Genel Müdürlüğü (1959-1960) ve Hazine Genel Müdürlüğü ve MİT Genel Sekreterliği (1960-1961), Kurucu Meclis Üyeliği (1961), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği (1961-1962), Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı (1962-1964), Bonn Büyükelçiliği (1964-1967), AET Daimi Temsilciliği (1967-1971) yapmıştır. Ocak 1967'de Ortak Pazar nezdinde Büyükelçi unvanıyla Daimi Temsilciliğe getirilmiş, 22 Mayıs 1972 tarihinde Maliye Bakanlığına atanmıştır. Daha sonra politikaya atılmış ve 1977-1978 döneminde tekrar Maliye Bakanı olmuştur. TEMAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olup, Fransızca, Almanca, İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" unvanına sahip bulunmaktadır.[2]

13. Oğuz Gökmen (BONN) Büyükelçi 3.12.1966-22.2.1972

Oğuz Gökmen (BONN) Büyükelçi 3.12.1966-22.2.1972
Oğuz Gökmen

Oğuz Gökmen (d. 1916, Manisa - 20 Aralık 2007 İstanbul). Türk büyükelçi.

Galatasaray lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1940'ta Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Uzun süre Dışişleri Bakanlığı'nda Ekonomik ve Sosyal işler genel müdürlüğü yaptı. Bu sıfatla pek çok uluslararası ekonomik anlaşmaları Türkiye adına müzakere etti ve imzaladı. Çeşitli diplomatik görevlerin ardından Arjantin büyükelçiliği (1962-1964), Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde Türkiye daimi temsilciliği (1964-1966) görevlerinde bulundu ardından Batı Almanya'da (1966-1972), Yugoslavya'da (1976-1978) ve Macaristan'da (1980-1981) büyükelçi olarak görev yaptı. 1981 yılında yaş haddinden emekli oldu. Gökmen, evli bir kızı vardır. Fransızca bilmektedir. Fransızca ve Türkçe olarak basılı kitapları ve pek çok inceleme ve makaleleri vardır.[1] Büyükelçi Volkan Vural'ın kayınpederidir.[2]

14. Vahit Halefoğlu (BONN) Büyükelçi 25.2.1972-12.9.1982

Vahit Halefoğlu (BONN) Büyükelçi 25.2.1972-12.9.1982
Vahit Halefoğlu

Vahit Melih Halefoğlu (19 Kasım 1919; Antakya, Osmanlı İmparatorluğu - 21 Ocak 2017, İstanbul), Türk diplomat, emekli büyükelçi ve dışişleri bakanı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Ertesi yıl dışişleri bakanlığında çalışmaya başladı. 1962 - 1983 yılları arasında Türkiye'nin Beyrut, Moskova, Lahey ve Bonn büyükelçiliğini yaptı. Turgut Özal'ın kurduğu ilk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise 45'inci hükûmetine parlamento dışından dışişleri bakanı olarak alındı. 1986'da yapılan ara seçimlerde ANAP'tan Ankara milletvekili seçildi.[1]

Fransızca, İngilizce, Almanca, Osmanlıca ve Arapça bilen Halefoğlu, kendi kararıyla Kasım 1987'deki seçimlere katılmadı ve politikaya vedâ etti. Zehra Halefoğlu ile evlidir.

21 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da vefât etti.

15. Oktay İşcen (BONN) Büyükelçi 22.11.1982-22.8.1988

Oktay İşcen (BONN) Büyükelçi 22.11.1982-22.8.1988
Oktay İşcen

Oktay İşcen (d. 1927) Türk büyükelçi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1949 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girmiş çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1965-1972 yıllarında ve 1980-1981 yıllarında Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olmuştur. 1972-1976 yıllarında Yugoslavya, 1976-1979 yıllarında Hindistan ve 1982-1988 yıllarında Batı Almanya büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 1981-1982 yıllarında Dışişleri Bakanlığı İktisadi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev ifa etmiştir. 1988-1992 yıllarında Dışişleri Bakanlığı müfettişi olmuştur. Emekli olduktan sonra 1992'de Milliyet Gazetesi'ne danışman olarak dahil olmuştur.[1]

16. Reşat Arım (BONN) Büyükelçi 31.8.1988-26.11.1990

Reşat Arım (BONN) Büyükelçi 31.8.1988-26.11.1990
Reşat Arım

Osman Reşat Arım (d. 1931, Bakırköy - ö. 16 Ocak 2017, Ankara) Türk büyükelçi.

1956 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1979-1985 yıllarında Amman, 1985-1988 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve Hukuk İşleri Genel Müdürü, 1988-1990 yıllarında Bonn, 1990-1994 yılları arasında Pekin Büyükelçisi, 1994-1996 yılları arasında ise Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

17. Dr. Onur Öymen (BONN) Büyükelçi 6.12.1990-16.6.1995

Dr. Onur Öymen (BONN) Büyükelçi 6.12.1990-16.6.1995
Dr. Onur Öymen

Onur Başaran Öymen (d. 18 Ekim 1940; Kadıköyİstanbul)[1], Türk diplomat ve siyasetçidir. Diplomat olarak uzun bir süre dış ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Onur Öymen, daha sonra siyasete girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem İstanbul ve 23. dönem Bursa milletvekili olan Öymen,[2] aynı zamanda 5 Kasım 2003'ten 23 Mayıs 2010 tarihine kadar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısıydı.[3]

18. Volkan Vural (BONN) Büyükelçi 30.6.1995-30.4.1998

Volkan Vural (BONN) Büyükelçi 30.6.1995-30.4.1998
Volkan Vural

Volkan Vural, 29 Aralık 1941 Yalova doğumlu Türkiye Cumhuriyeti diplomatıdır.

TED Ankara Koleji'nden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1964 yılında mezun olmuştur. 1987-1988 yılları arasında Türkiye'nin Tahran, 1988-1993 yılları arasında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Başbakan Tansu Çiller'in Başdanışmanı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerini yaptı. 1995'te Almanya'ya Türkiye Büyükelçisi olarak giden Volkan Vural, 1998-2000 yılları arasında New York'ta Birleşmiş Milletler nezdinde Büyükelçi ve Türkiye'nin Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. 2000 yılında Ankara'ya dönen Vural, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini kurdu ve 2003 yılına kadar AB Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2003 yılında Madrid'e tayin edilen Vural, Türkiye Cumhuriyeti adına İspanya Krallığı ve Andorra nezdinde görev yaptıktan sonra 2006 yılı sonunda emekliye ayrıldı.

Volkan Vural, 2007 yılından bu yana Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Vural aynı zamanda TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve TÜSİAD Dışişleri ve AB Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştır. Büyükelçi Oğuz Gökmen'in damadıdır.[1]

19. Tugay Uluçevik (BONN-BERLİN) Büyükelçi 30.4.1998-15.9.2000

Tugay Uluçevik (BONN-BERLİN) Büyükelçi 30.4.1998-15.9.2000
Tugay Uluçevik

Tugay Uluçevik (d. 28 Eylül 1939) Türk diplomat.

İlkokul öğrenimini Antakya, Ankara ve Balıkesir'de yapmıştır. 1959'da TED Ankara Koleji'nden mezun olmuştur. Yüksek öğrenimini 1960 - 1964 döneminde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2 yıllık askerlik görevini 1965 - 1967 arasında Balıkesir Ordu Donatım Okulu'nun 73'üncü döneminde Yedek Subay Adayı, Ankara'daki 28. Tümen Ordu Donatım Taburunda ordu donatım asteğmen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tercüme Bürosu'nda teğmen olarak ifa etmiştir.

1966 yılında Dışişleri Bakanlığı'na meslek memuru olarak girmiştir. Bakanlığın Merkez Teşkilâtı'nda Kıbrıs - Yunanistan Genel Müdürlüğü'nde aday meslek memuru, 3. ve 2. kâtip (1967 - 69) ve Şube Müdürü (1974 - 75); Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Özel Kalem Müdürü (1975 - 76); Kıbrıs Dairesi Başkanı (1980 - 82); Kıbrıs Yunanistan İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elçi (1982 -1986) ve Kıbrıs -Yunanistan, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Siyasî Kuruluşlar, Pasifik ve Latin Amerika işlerinden sorumlu Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi (1991 - 1995) olarak görev yapmıştır.

Yurtdışında, BM Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye Daimî Temsilciliğinde 2. ve Başkâtip (1969 - 72; Türkiye'nin Tirana (Arnavutluk) Büyükelçiliği'nde Başkâtip ve Müsteşar (1972 - 74); Türkiye'nin BM nezdindeki (New York) Daimî Temsilciliği'nde Kıbrıs işleriyle de görevli Müsteşar (1976 - 80) görevlerinde bulunmuştur.

1985 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Abu Dhabi Büyükelçisi olarak atanmıştır. Daha sonra Romanya nezdinde Bükreş Büyükelçisi (1989 - 91) ; Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi (1995 - 98), Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Bonn, daha sonra Berlin Büyükelçisi (1998 - 2000) olarak görev yapmıştır.

2000 - 2001 arasında Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde Hükûmet Ajanı unvanıyla temsil etmiştir.

2003-2006 döneminde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreter 1. Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekili görevini yürütmüştür. Hâlen Ankara'da ikamet etmektedir. Kıbrıs konusu ağırlıklı olmak üzere dış politika konuları hakkında gazetelerde ve çeşitli düşünce kuruluşlarının internet sitelerinde yayınlanmış makaleleri vardır. Kıbrıs ve Türkiye'nin dış politikası hakkında konferanslar vermektedir. İngilizce bilmekte olan Uluçevik, evlidir ve bir kız çocuğu sahibidir. Ayrıca Fenerbahçe'yi tutmaktadır.[1] İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapmış ve Nisan 2018'de partideki tüm görevlerinden istifa etmiştir.[2]

20. Osman Taney Korutürk (BERLİN) Büyükelçi 18.9.2000-6.9.2003

Osman Taney Korutürk (BERLİN) Büyükelçi 18.9.2000-6.9.2003
Osman Taney Korutürk

Osman Taney Korutürk (d. 22 Kasım 1944), Türk siyasetçi ve emekli diplomattır. Uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde diplomat olarak görev yapan Osman Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni pek çok ülkede temsil etmiştir. Emekli olduktan sonra siyasete atılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir.[1]

21. Mehmet Ali İrtemçelik (BERLİN) Büyükelçi 16.10.2003-18.3.2008

Mehmet Ali İrtemçelik (BERLİN) Büyükelçi 16.10.2003-18.3.2008
Mehmet Ali İrtemçelik

Mehmet Ali İrtemçelik, (d. 17 Mart 1950, İstanbul), Türk diplomat ve siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Berlin Büyükelçisi ve daha önce 21. Dönem ANAP İstanbul milletvekili ve Devlet Bakanı.

17 Mart 1950’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi (1968). Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1975'te başladığı Dışişleri Bakanlığı kariyerinde, sonraki yıllardaki görevleri arasında, T.C. Chicago Başkonsolosluğu'nda Muavin Konsolosluk (1977-1980), T.C. Kabil Büyükelçiliği'nde Başkatip ve II. Katip (1980-1982), Dışişleri Bakanlığı merkez Çok Taraflı İlişkiler Dairesi'nde Şube Müdürlüğü (1982-1984), BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde Başkatip ve Müsteşar (1984-1988), 1988-1991 döneminde bakan danışmanlığı (1989'dan itibaren elçi sıfatıyla), 1991 yılında yine elçi sıfatıyla Başbakan Mesut Yılmaz'ın danışmanlığı bulunmaktadır.

29 Kasım 1991 – 31 Temmuz 1995 tarihleri arasında T.C. Amman Büyükelçiliği, 31 Temmuz 1995 – 3 Kasım 1997 T.C. Sofya Büyükelçiliği yapmıştır. Sofya Büyükelçiliği'nden sonra 11 Ocak 1999 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı’nda İkili Siyasi İlişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 21. Dönem'de ANAP İstanbul milletvekili sıfatıyla TBMM'de bulunmuş, 57. Hükümet'te 28 Mayıs 1999 – 6 Mayıs 2000 tarihleri arasında AB Meseleleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak yer almıştır. Milletvekilliği esnasında TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Delegasyonu Üyesi olmuştur. 16 Ekim 2003 tarihinde T.C. Berlin Büyükelçiliği'ne atanmış olup, görevi 2008 yılının Mart ayında Ahmet Acet'e devretmiştir. 10 Haziran 2008'de Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine getirilmiş ve 28 Aralık 2012'de de Dışişleri Bakanlığı müşavirliğine atanmıştır. Mart 2015'te emekli olmuştur. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli, üç çocuk sahibidir.

İsmi, 26 Mayıs 2006 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde vatandaşları dinlediği bir toplantıda, bir vatandaşın resmi işlemlerde başörtülü resim konusunda dile getirdiği görüşlere, Mehmet Ali İrtemçelik'in, "merkezden gelen talimatlara göre hareket ettikleri" cevabını vermesi üzerine, Başbakan'ın "Ne talimatı?!" şeklinde çıkış yapması ile tekrar gündeme gelmiştir.

22. Ali Ahmet Acet (BERLİN) Büyükelçi 1.4.2008-31.12.2011

Ali Ahmet Acet (BERLİN) Büyükelçi 1.4.2008-31.12.2011
Ali Ahmet Acet

Ali Ahmet Acet, (d. 21 Şubat 1951, Helsinki, Finlandiya), Türk diplomat.

21 Şubat 1951´de Helsinki´de doğdu. Beyrut Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler bölümünü bitirdi. İngilizce ve Fransızca bilen Acet, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

Bakanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Ardından Cumhurbaşkanlığı'nda Dışişleri Danışmanı, TC. Belgrad Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı Müşaviri, AB Genel Sekreterliği'nde Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi olarak görevine 2008 yılında getirildi.[1] 26 Eylül 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan büyükelçiler kararnamesi ile merkeze atandı. 31 Aralık 2011 tarihinden itibaren Merkeze döndü. 7 Haziran 2012 tarihinde başladığı Meksika büyükelçiliği görevi 12 Kasım 2014 tarihine kadar sürdü. 1 Temmuz 2015 tarihinde atandığı Dışişleri Bakanlığı müşavirliği görevi 21 Şubat 2016 tarihinde yaş haddinden emekli olunca son bulmuştur.

23. Hüseyin Avni Karslıoğlu (BERLİN) Büyükelçi 15.1.2012-31.10.2016

Hüseyin Avni Karslıoğlu (BERLİN) Büyükelçi 15.1.2012-31.10.2016
Hüseyin Avni Karslıoğlu

Hüseyin Avni Karslıoğlu (d. 15 Kasım 1956, Yozgat), Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi.

Ankara Cumhuriyet Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış İlişkiler Bölümü'nü 1980 yılında [1] bitirdi. 1982 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamıştır.

Bakanlık özel kalem müdürlüğü ve çeşitli diplomatik görevlerin ardından 2001-2004 yıllarında Batum Başkonsuluğu görevinde bulunmuştur. 2004 yılında Dışişleri Bakanlığı Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığı'nda önce Daire Başkanlığı daha sonra Genel Müdür Yardımcılığı ve 2007-2008 yıllarında Bakü Büyükelçiliği yapmış ve 2008 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini sürdürmüş, 26 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan büyükelçiler kararnamesi ile Almanya'ya büyükelçi olmuştur ve Ocak 2012 tarihinde göreve başlamıştır. 2016 yılında merkeze atanmıştır. 14 Haziran 2017 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanmıştır. 2019 yılında bakanlıktan kendi isteği ile emekli olmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Karslıoğlu Almanca ve İngilizce bilmektedir.

24. Ali Kemal Aydın Büyükelçi 15.11.2016-

Ali Kemal Aydın Büyükelçi 15.11.2016-
Ali Kemal Aydın

Ali Kemal Aydın (d. 1965, Tercan, Erzincan) Türk diplomat.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. Çeşitli görevlerde bulunmuş, 2005-2009 yıllarında Halep Başkonsolosu olarak görev yapmış, 2 Eylül 2011 - 15 Eylül 2013 tarihleri arasında Trablus büyükelçiliği yapmış ve ardından Dışişleri Bakanlığı ikili siyasi işler ve Afrika işleri müsteşar yardımcılığı görevine getirilmiştir. 15 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Berlin büyükelçisidir.